Ми Системс ООД

„МИ СИСТЕМС” ООД е инженерингова компания в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Създадена през 2010 година, дейността на фирмата обхваща доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите. Фирмата има офис в гр. Видин. Към момента основният персонал на „МИ СИСТЕМС” ООД се състои от 7 човека, работещи над 15 години в тази област. Всеки член на екипа ни е добре подготвен и самостоятелно може да се справя с ремонт от всякакво естество, възникващ при експлоатация на климатична техника.

Професионалният ни опит освен монтаж и поддръжка на битовите климатици, включва и изработка на термопомпени системи „вода – вода”, изграждане на инсталации за БГВ в т. ч. соларни и термопомпени. Уменията ни при ремонт включват точно диагностиране на проблема, подмяна на дефектирали части по хладилната система и ремонт на платки, когато е целесъобразно. Имаме опит с монтажа и привеждането в експлоатация на MDV системите, които предлагаме.

Фирмата предлага цялостни решения в следните области:

  • Инженеринг в отоплителната и климатична техника;
  • Изграждане на Централна климатизация на обществени, административни и промишлени сгради;
  • Професионални решения за климатизация на офиси, магазини и жилищни помещения;
  • Изграждане на инсталации за БГВ със слънчеви колектори;
  • Изработка и монтаж на термопомпени системи вода – вода;
  • Профилактика, гаранционен и извънгаранционен сервиз;
  • Видеонаблюдение, изграждане на системи за достъп и сигурност;
  • Продажба и ремонт на компютърна техника и периферия