Компютърни мрежи

Правилно проектираната и добре поддържана локална мрежа спестява разходите на време и средства, като позволява да се споделят наличните ресурси, така че, да се уплътни натоварването.

Трафикът, който осигуряват доставчиците на интернет на минимални тарифи, вече е многократно по-голям от необходимия дори и за видеовръзка и може да осигури работата на целия офис с помощтта на рутер, който да го разпределя между отделните работни места. Дори можете да решавате кой от служителите Ви и доколко може да ползва Интернет. Ако не се налага едновременно разпечатване на множество документи, можете да осигурите работата в офиса с един принтер, който да е споделен за всички работни места.

Примерите са много, но основната идея е една – свързването на персоналните компютри във функционираща мрежа може да повиши производителността на служителите Ви при по-малки разходи.